Hiển thị tất cả 11 kết quả

Bể bơi lắp ghép

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi bạt cho trường học tại Hà Nội 2021

Liên hệ

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi di động khung kim loại tại Hòa Bình

Liên hệ

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi di động tại thành phố Bắc Ninh

Liên hệ

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi lắp ráp kích thước 8.1m x 21.6m (175m2)

Liên hệ

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi lắp ráp tại Hậu Lộc – Thanh Hóa

Liên hệ
Liên hệ

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Hitex Việt Nam – HitexPool – Hitex inflatable

Liên hệ

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Hồ bơi bạt khung kim loại

Liên hệ
Liên hệ

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Hồ bơi lắp ráp tại Kinh Môn, Hải Dương

Liên hệ