Bể bơi mini gia đình

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi mini kích thước 2.2m x 1.6m x 0.6m

2.250.000 

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi mini kích thước 1.6m x 1.6m x 0.6m

1.690.000 

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi mini kích thước 1m x 1.6m x 0.6m

(1) 1.500.000 
Giảm giá!
4.400.000 
Giảm giá!

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi mini kích thước 3.1m x 3.1m x 0.6m

3.723.000 
Giảm giá!

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi mini kích thước 2.2m x 4m x 0.6m

3.490.000 
Giảm giá!
3.050.000 
2.950.000 
Giảm giá!

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi mini kích thước 1.3m x 2.2m x 0.6m

1.850.000 
Giảm giá!

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi mini kích thước 1.3 x 1.3 x 0.6m

1.350.000 
(1) 6.760.000 
Giảm giá!
4.650.000 
Giảm giá!
4.173.500 
Giảm giá!
4.400.000 
Giảm giá!
3.350.000 
Giảm giá!
3.220.000 
Giảm giá!
1.670.000 
Giảm giá!
2.150.000