Bể bơi mini gia đình

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi mini kích thước 2.2m x 1.6m x 0.6m

2.250.000 

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi mini kích thước 1.6m x 1.6m x 0.6m

1.690.000 

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi mini kích thước 1m x 1.6m x 0.6m

(1) 1.500.000 
Giảm giá!
Original price was: 5.190.000 ₫.Current price is: 4.400.000 ₫.
Giảm giá!

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi mini kích thước 3.1m x 3.1m x 0.6m

Original price was: 4.380.000 ₫.Current price is: 3.723.000 ₫.
Giảm giá!

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi mini kích thước 2.2m x 4m x 0.6m

Original price was: 4.270.000 ₫.Current price is: 3.490.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 3.570.000 ₫.Current price is: 3.050.000 ₫.
2.950.000 
Giảm giá!

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi mini kích thước 1.3m x 2.2m x 0.6m

Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
Giảm giá!

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi mini kích thước 1.3 x 1.3 x 0.6m

Original price was: 1.610.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.
(1) 6.760.000 
Giảm giá!
Original price was: 5.872.000 ₫.Current price is: 4.650.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 4.910.000 ₫.Current price is: 4.173.500 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 5.140.000 ₫.Current price is: 4.400.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 4.020.000 ₫.Current price is: 3.350.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 3.250.000 ₫.Current price is: 3.220.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.800.000 ₫.Current price is: 1.670.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.470.000 ₫.Current price is: 2.150.000 ₫.