Đồ chơi team building

Bia đá bóng bơm hơi

14.500.000 

Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Sàn game đấu lực bơm hơi

55.000.000 

Đồ chơi team building

Trò chơi bánh xe quay đồng đội

2.500.000 

Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Bàn Bi-a bơm hơi bằng bạt PVC

5.850.000 

Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Máy bay bơm hơi teambuilding

5.000.000 

Đồ chơi team building

Cuộc chiến gối hơi

20.000.000 

Đồ chơi team building

Trụ hơi bằng bạt PVC

1.100.000 
7.000.000 

Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Đệm bơm hơi team building 2023

1.100.000 

Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Sàn đấu boxing bơm hơi

18.000.000 

Đồ chơi team building

Ống phao hơi bằng bạt PVC

1.050.000 

Đồ chơi team building

Chướng ngại vật bằng hơi

26.000.000 

Đồ chơi team building

Bóng đụng hơi

Đồ chơi team building

Sân bóng chuyền bơm hơi

35.000.000 

Đồ chơi team building

Sâu bơm hơi

3.000.000 

Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Thuyền bơm hơi teambuilding

9.000.000 

Đồ chơi team building

Đĩa bay bơm hơi

Chai hơi mô hình

Chai hơi mô hình

Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Bánh xe vuông khổng lồ

Đồ chơi team building

Đấu gậy hơi đối kháng

600.000 

Đồ chơi team building

Game đấu lực

45.000.000 

Đồ chơi team building

Vòng hơi teambuilding

5.000.000 

Đồ chơi team building

Banh hơi khổng lồ 2m

Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Áo sumo đấu vật – Áo sumo team building 2023

9.500.000 

Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Rối hơi sự kiện

Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Bánh xe bơm hơi

Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Núi hơi teambuilding

Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Núi hơi 4 mặt – Núi hơi team building

44.000.000 

Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Thuyền chuối – Phao chuối – BANANA FLOATS