Thiết bị bể bơi Hitex ( Hitex Pool )

Máy bơm hồ bơi Minder 1HP (MX100)

Thiết bị bể bơi Hitex ( Hitex Pool )

Máy bơm Ewara 3HP ( SCPB 300E )

Thiết bị bể bơi Hitex ( Hitex Pool )

Máy bơm Ewara 2HP ( SCPB 200E )

Thiết bị bể bơi Hitex ( Hitex Pool )

Máy bơm bể bơi 1.5HP ( EWARA STP 150)

Thiết bị bể bơi Hitex ( Hitex Pool )

MÁY BƠM KRIPSOL 3HP LỌC NƯỚC HỒ BƠI

Thiết bị bể bơi Hitex ( Hitex Pool )

MÁY BƠM KRIPSOL 1HP LỌC NƯỚC HỒ BƠI

Thiết bị bể bơi Hitex ( Hitex Pool )

Bộ test pH bằng dung dịch

Thiết bị bể bơi Hitex ( Hitex Pool )

BÀN HÚT HỢP KIM NHÔM

Thiết bị vệ sinh bể bơi

Bàn hút nhựa 8 bánh vệ sinh bể bơi

250.000 

Thiết bị vệ sinh bể bơi

Sào nhôm hút đáy bể bơi

Thiết bị bể bơi Hitex ( Hitex Pool )

Vợt vớt rác bể bơi

Thiết bị vệ sinh bể bơi

Hút mặt bể bơi Skimmer

Thiết bị vệ sinh bể bơi

Chổi cọ bể bơi

Thiết bị vệ sinh bể bơi

Bút đo độ PH-009