Thiết bị lọc

Thiết bị bể bơi Hitex ( Hitex Pool )

Máy bơm hồ bơi Minder 1HP (MX100)

Thiết bị bể bơi Hitex ( Hitex Pool )

Máy bơm Ewara 3HP ( SCPB 300E )

Thiết bị bể bơi Hitex ( Hitex Pool )

Máy bơm Ewara 2HP ( SCPB 200E )

Thiết bị bể bơi Hitex ( Hitex Pool )

Máy bơm bể bơi 1.5HP ( EWARA STP 150)

Thiết bị bể bơi Hitex ( Hitex Pool )

MÁY BƠM KRIPSOL 3HP LỌC NƯỚC HỒ BƠI

Thiết bị bể bơi Hitex ( Hitex Pool )

MÁY BƠM KRIPSOL 1HP LỌC NƯỚC HỒ BƠI