Thiết bị vệ sinh bể bơi

Thiết bị bể bơi Hitex ( Hitex Pool )

Bộ test pH bằng dung dịch

Thiết bị bể bơi Hitex ( Hitex Pool )

BÀN HÚT HỢP KIM NHÔM

Thiết bị vệ sinh bể bơi

Bàn hút nhựa 8 bánh vệ sinh bể bơi

250.000 

Thiết bị vệ sinh bể bơi

Sào nhôm hút đáy bể bơi

Thiết bị bể bơi Hitex ( Hitex Pool )

Vợt vớt rác bể bơi

Thiết bị vệ sinh bể bơi

Hút mặt bể bơi Skimmer

Thiết bị vệ sinh bể bơi

Chổi cọ bể bơi

Thiết bị vệ sinh bể bơi

Bút đo độ PH-009