Bóng bơm hơi khổng lồ teambuilding

2.200.000 

Bóng bơm hơi Teambuilding – Đường kính 2m.