Máy thổi 1 HP dành cho nhà hơi, nhà phao

2.500.000