Hiển thị tất cả 7 kết quả

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi âm lót bạt tại thành phố Điện Biên

Liên hệ

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi di động khung kim loại tại Hòa Bình

Liên hệ

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi lắp ráp kích thước 8.1m x 21.6m (175m2)

Liên hệ

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Bể bơi lắp ráp tại Hậu Lộc – Thanh Hóa

Liên hệ

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Hồ bơi bạt khung kim loại

Liên hệ

Bể bơi bạt Hitex ( Hitex Pool )

Hồ bơi lắp ráp tại Kinh Môn, Hải Dương

Liên hệ