Nhà hơi nhà phao ( Hitex Inflatable )

Nhà trượt bơm hơi cho trẻ em 02

Nhà hơi nhà phao ( Hitex Inflatable )

Nhà trượt bơm hơi cho trẻ em 03

Nhà hơi nhà phao ( Hitex Inflatable )

Nhà hơi trượt nước cho trẻ em 01

Nhà hơi nhà phao ( Hitex Inflatable )

NHÀ HƠI TRƯỢT NƯỚC CHO TRẺ EM 05

Nhà hơi nhà phao ( Hitex Inflatable )

Nhà hơi trượt nước cho trẻ em 03

Nhà hơi nhà phao ( Hitex Inflatable )

NHÀ HƠI TRƯỢT NƯỚC 02

Giảm giá!
2.150.000 

Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Cổng bơm hơi kín

Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Cổng hơi tròn sự kiện

Túi chứa nước Hitex (Hitex Inflatable)

Túi chứa nước bằng bạt PVC – Hitex Water Bag

Đồ chơi team building

Ngựa hơi teambuilding

1.300.000 

Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Cổng hơi đôi sự kiện

2.200.000 

Đồ chơi team building

Quần khổng lồ teambuilding

1.200.000 
1.600.000 

Máy bơm - thổi đồ chơi bơm hơi

Máy thổi 2HP dành cho nhà hơi, nhà phao

3.500.000 

Máy bơm - thổi đồ chơi bơm hơi

Máy thổi rối hơi

1.500.000 

Đồ chơi team building

Cuộc chiến sinh tử

50.000.000 
Giảm giá!

Đồ chơi team building

Bóng yoga

150.000 

Đồ chơi bơm hơi Hitex ( Hitex Inflatable )

Sân bóng đá bơm hơi

20.000.000