Chèo thuyền SUP, bộ môn mới lạ và thú vị cho dân ghiền thể thao