Máy thổi 2HP dành cho nhà hơi, nhà phao

3.500.000